Ви зайшли на
Головна > Документи КП “ТК Умань”

Ліцензії

Реєстр

Програмна концепція

Структура власності

Редакційна політика

READ MORE
Редакційна політика
РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЛЕКОМПАНІЯ УМАНЬ»

Засади редакційної політики комунального підприємства «Телекомпанія Умань» (далі Телекомпанія) ґрунтуються на Законах України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про рекламу», галузевих стандартах, нормативних актах та документах, вимогах Ліцензії на мовлення, Статуту підприємства, Редакційного статуту, Етичному кодексі українського журналіста

Телекомпанія є комунальним аудіовізуальним засобом масової інформації Уманської міської ради, що  засноване на базі відокремленої частини комунальної власності, підконтрольне, підзвітне і підпорядковане Уманській міській раді та її виконавчому комітету, вважає своїм пріоритетом захист прав людини, передбачених Конституцією України та задоволення інформаційних потреб територіальної громади.

Телекомпанія позиціонує себе сучасним засобом масової інформації, яке характеризується: високим рівнем суспільної відповідальності, широким  тематичним діапазоном, відповідністю обраної тематики потребам суспільства, дотриманням  журналістських стандартів та етики, утримання від гонитви за сенсаційністю на користь виваженому та ґрунтовному висвітленню суспільних подій та явищ, сприянням конструктивному діалогу та примиренню в конфліктних питаннях, униканням мови ворожнечі і нетерпимості, пропагуванням гуманістичних ідей і цінностей.

Телекомпанія не проводить журналістських розслідувань.

Невмотивоване законодавством України втручання органів державної влади чи органів місцевого самоуправління, депутатів всіх рівнів,  силових структур, партійних, громадських чи релігійних організацій, їх посадових осіб, активістів чи працівників у сферу професійної діяльності телерадіокомпанії не допускається.

Всі працівники Телекомпанії, причетні до процесу підготовки, організації, виготовлення та випуску в ефір інформаційного продукту, є Творчим колективом. Всі члени Творчого колективу в процесі здійснення своєї діяльності, в тому числі під час підготовки повідомлень, репортажів, передач та їх сповіщення, зобов’язуються дотримуватися вимог Редакційної політики, Редакційного статуту, локальних актів Телекомпанії,  Рішень Редакційної ради,  та норм чинного законодавства України.

Директор Телекомпанії керує підприємством і відповідає перед засновником, Національною радою з питань телебачення і радіомовлення України, Держкомтелерадіо за дотримання Редакційного статуту, виконання ліцензійних вимог, жанрове наповнення, відповідність інформаційних і тематичних програм стандартам журналістики, якість підготовки і видачі передач в ефір.

Відповідальність за якість телевізійного контенту та його вплив на глядацьку громадськість  несуть директор Телекомпанії та головний  редактор.

У разі відшкодування, відповідно до Цивільного кодексу України, журналістом і Телекомпанією заподіяної ними моральної (немайнової) шкоди, на них покладається солідарна відповідальність з урахуванням міри вини кожного.

Директор та головний редактор мають безпосереднє відношення до збирання, підготовки і видачі в ефір інформації. Вони не втручаються в професійну діяльність журналіста, але зобов’язані:

 

  • контролювати зміст та якість інформації;

 

  • давати і вимагати виконання завдань з висвітлення подій;

 

  • визначати спільно з журналістом, який висвітлює подію, жанр і хронометраж майбутнього матеріалу;

 

  • здійснювати літературне та технічне (під час телемонтажу) редагування;

 

  • у разі виникнення сумнівів щодо достовірності інформації, фактів, висловлювань,  вимагати від журналіста першоджерело інформації;

 

  • вносити на розгляд Редакційної ради пропозиції стосовно заохочення або покарання творчих працівників, за результатами якості та відповідності матеріалів (за технічними, мовностилістичними, художніми, інформаційною насиченістю, та іншими  ознаками: об’єктивності, збалансованості, упередженості, такі що не відповідають професійним стандартам та нормам професійної етики, тощо);

В особливих випадках, коли  виникає  сумнів щодо дотримання чинного законодавства України, етичного кодексу журналіста, Редакційної політики, тощо, журналістам необхідно погоджувати матеріали з головним редактором або директором, а в особливо складних випадках виносити матеріал на розгляд Редакційної ради.  У випадку юридичних питань або сумнівів щодо застосування законодавства адміністрація Телекомпанії замовляє до-ефірну юридичну експертизу матеріалу. Такі консультації не є втручанням в роботу журналіста або будь-якою формою цензури.

У разі виникнення конфлікту інтересів учасники взаємовідносин зобов’язуються вирішувати їх виключно шляхом переговорів.

Будь-яка інформація оприлюднена в ефірі Телекомпанії  повинна відповідати таким стандартам новинної журналістики, як оперативність, точність, достовірність, збалансованість, відокремлення фактів від коментарів та оцінок, повнота, чіткість висловлювання, яка покликана запобігти подвійному прочитанню і затемненню сенсу (чіткість передбачає виклад розмовною мовою, просту побудову речень, уникаючи спеціальної термінології, арго, канцелярської лексики, надмірної образності).

Основною формою подачі новин є так звана  «перевернута піраміда» (найважливіші факти йдуть на початку повідомлення). Перша частина новини має містити відповіді на такі питання: що сталося? (або що сказав?), хто скоїв? (або хто сказав?), де сталося? (або де сказав?), коли сталося? (або коли сказав?), як сталося? (або за яких обставин було сказано?), чому сталося? (або чому сказав?).

Коментар має подаватися окремо від фактів.

Факти повинні точно відповідати реальним подіям чи даним. Висловлювання повинні цитуватися або переказуватися без спотворення первинного змісту.

Журналісти докладають максимум зусиль для перевірки кожної інформації. Кожний співробітник Телекомпанії може бути цілком незалежним додатковим «контролером точності» і докласти власних зусиль для уточнення будь-якої інформації, яку Телекомпанія готує до оприлюднення.

Поєднання відео та аудіо ряду не повинно спотворювати реальність і не може бути предметом маніпуляцій;  при використанні аудіо- та відеоархівних матеріалів слід  повідомляти, що цей матеріал є архівним

Особові імена, посади, власні назви, уточнюються під час підготовки матеріалу та ретельно перевіряються у довідниках, словниках, базах даних, у картах чи атласом. Якщо така перевірка є неможливою, слід консультуватися з фахівцями у галузі.

Абревіатури (крім гарантовано загальновживаних)  слід розшифровувати. Ті, що вживаються  потрібно пояснювати, щонайменше, при першій згадці.

Особливо ретельно слід перевіряти і уточнювати цифри, особливо, коли вони є принциповою частиною новини. Цифри належить давати в зрозумілому порівнянні,  якщо це можливо, дублювати цифри і в журналістському тексті, і у графічній формі на екрані.

У разі, якщо, попри всі належні перевірки, нова інформація свідчить про те, що попередній варіант інформації містив помилку, на  спростуванні або виправленні її Телекомпанія має наголосити у найближчому випуску новин.

На джерела інформації слід посилатися чітко і недвозначно.  Формулювати посилання на анонімне джерело слід якомога конкретніше: якщо джерело просить не посилатися на нього – зазначати «джерела в… (міській раді, податковій і т.п.)». Якщо джерелом інформації є посадова особа, яка просить не повідомляти місце роботи, можна зазначити «з офіційних джерел».

Посилатися на анонімні джерела можна лише тоді, коли повідомляється про факти чи події, але не можна цього робити, повідомляючи про коментарі чи думки.

Джерела інформації, зокрема інформації аґенцій, інтернет-видань, інших ЗМІ, мають бути чітко зазначені.

Інформація, отримана від співробітників прес-служб, прес-секретарів, речників, які уповноважені робити заяви від органів влади, установ, організацій, партій, рухів, фракцій і груп, окремих народних депутатів чи політиків, розцінюється як їхня офіційна позиція. Ця інформація оприлюднюється із обов’язковим зазначенням джерела, яке несе відповідальність за її точність.

Оперативна інформація – доводиться до відома в найкоротші строки після її отримання, з дотриманням вимоги об’єктивності,  точності, збалансованості  і неупередженості.

Перед розмовою у прямому ефірі чи записом інтерв’ю журналіст Телекомпанії повинен попередити співрозмовника про свій політичний нейтралітет та неупереджене ставлення.  Учасники програм, мають право знати про що саме йдеться в програмі; характер їхньої участі (інтерв’ю або дискусія), інших учасників розмови; чи виступатимуть вони в прямому ефірі чи у запису, і чи буде здійснюватися телевізійний монтаж.

Процес монтажу має відбуватись неупереджено, аби збереглися всі важливі висловлювання і думки особи, яка давала інтерв’ю.

При висвітленні конфліктів чи спірних питань Телекомпанія подає збалансовану інформацію, яка містить різні точки зору фахівців, учасників подій, подається із збереженням хронології подій, із використанням максимальної кількості джерел, представляє позиції усіх сторін конфлікту. Журналісти і редакція мають докласти  зусиль до того, щоб знайти нейтрального експерта, “третейського суддю”. При цьому слід чітко пояснити чому саме ця людина коментує ту чи іншу подію, чи має цей коментатор достатній експертний рівень і наскільки ця людина є незацікавленою в конфлікті стороною.

При висвітленні будь-яких громадських акцій  (пікети, мітинги тощо) слід подавати дані про кількість учасників з двох джерел – від організаторів акції і від правоохоронців. Цього можна не робити коли кількість людей є незначною і кореспондент може цілком точно підрахувати, скільки їх. Під час зйомки слід бути уважними до гасел та транспарантів, які потрапляють до кадру, оскільки на них можуть бути зображені або написані шокуючі речі або речі, які ображають честь та гідність окремих осіб чи організацій.

Журналісти  мають уникати двозначності своїх текстів.

Співробітники Телекомпанії у своїй роботі не використовують незаконних методів збирання та поширення інформації.

Конфіденційна інформація про фізичну особу – це інформація про приватне життя особи, вона оприлюднюється лише з особистого дозволу особи (участь у зйомці і відповіді на запитання журналіста є фактичним погодженням на оприлюднення інформації)

До конфіденційної інформації, зокрема, належать такі персональні дані фізичної особи: національність,освіта, сімейний стан, обставини особистого життя, релігійність, гідність та честь, стан здоров’я, адреса, дата і місце народження, майновий стан, інша будь-яка інформація, яку ця особа вважатиме такою, за винятком випадків, коли така інформація вже була оприлюднена.

Не допускається в програмах телекомпанії  цілеспрямоване, безпідставне загострення уваги щодо інформації про насилля, війну, жорстокість, розпалювання расової, національної та релігійної ворожнечі, такої що провокуватиме до незаконних дій, позитивне їх подання; шокуючі чи шкідливі для суспільної моралі матеріали, відверті сцени насилля, порнографії і сексу, брутальну лайку;

При висвітленні надзвичайних подій  показувати трупи, рани, травми дуже обережно, уникаючи зайвого натуралізму та крупних планів; не брати і тим більше не оприлюднювати інтерв’ю  з людьми, які перебувають у шоковому стані. Виняток –  надзвичайно суспільно-важлива інформація, яку в інший спосіб отримати неможливо;

Під час формування телевізійних випусків необхідно стежити за балансом негативної та позитивної інформації, щоб у глядачів не залишалося гнітючого відчуття щодо реальності. З цієї ж причини доцільно закінчувати випуски новин позитивною інформацією (нарис про цікаву людину чи місцевість, культурна тематика та інше).

Відносини, що виникають під час рекламної діяльності та спонсорства регулюються Законом України «Про рекламу», «Про благодійництво та благодійні організації» та іншими нормативно-правовими актами, що є обов’язковими до виконання Телекомпанією.

Соціальна реклама становить не менше 5% ефірного часу, відведеного на рекламу.

Реклама відділяється від новин. Матеріали надані для трансляції на правах реклами титруються словами: «Реклама», або «На правах реклами».

Програми, які передбачають рекламні згадки і промоцію, чітко відділені від іншого продукту Телекомпанії.  Прихована та недобросовісна  реклама, антиреклама та маніпулятивні технології в інформаційних випусках та тематичних програмах заборонені.  Співробітникам Телекомпанії забороняється приймати матеріальні чи інші види винагороди від сторонніх осіб. Подарунки, послуги та пільги взамін за оприлюднення або навпаки приховування певної інформації є несумісним з етичними принципами працівників Телекомпанії і журналістики в цілому.

Творчим працівникам, які готують новини заборонено коментувати факти, які вони подають у своєму матеріалі, або ж подавати чиюсь думку як свою. Також заборонено давати власні оцінки фактам, явищам, подіям та персонам. Журналіст – лише свідок, а не учасник подій.

Під час виконання своїх службових обов’язків, в робочий та неробочий час працівники Телекомпанії дотримуються норм ділової поведінки, професійної етики, субординації, взаємної поваги.

Правила ділової поведінки передбачають:

1) обов’язковість і організованість;

2) шанобливе ставлення до колег і дотримання субординації;

3) негативне ставлення до чуток, недопущення їх обговорення та розповсюдження;

4) допомогу колегам, передачу знань та досвіду;

5) обов’язкове принесення вибачень при допущенні некоректної поведінки (вчинку);

6) утримання від критики колеги, підлеглого, керівника в присутності інших співробітників;

Правила ділової поведінки забороняють:

1) лихослів’я, прояви нестриманості, запальності і агресії;

2) обговорення особистих чи професійних якостей колег в їх відсутність;

3) заняття в робочий час справами, не пов’язаними з виконанням службових обов’язків;

4) провокування конфліктів у колективі й інтриг, написання анонімок.

Відносини у всіх підрозділах Телекомпанії будуються на довірі між членами колективу, виходячи з того, що тут працюють досвідчені професіонали, яким немає потреби пояснювати цінність ретельного і професійного ставлення до своєї роботи. Кожен співробітник усвідомлює принципи та стандарти роботи і ретельно та добросовісно виконує свої посадові обов’язки. Основним принципом взаємовідносин між співробітниками є взаємоповага, тому що кожний співробітник, незалежно від посади, є цінним як яскрава особистість, крім своїх службових обов’язків розуміє цінність своєї суспільної місії. Працівники Телекомпанії приймають рішення тільки в межах своїх повноважень, які визначені посадовою інструкцією чи довіреністю. У разі, якщо вирішення питання перевищує його компетенцію чи повноваження, співробітник повинен звернутися до керівника. Для дотримання максимальної оперативності у роботі різні співробітники редакції постійно співпрацюють. Всі журналісти, що опиняються в ситуації конфлікту інтересів, мають негайно повідомити про це головного редактора.

Будь-які конфліктні ситуації між співробітниками мають розв’язуватися  насамперед завдяки добрій волі його учасників у прагненні цей конфлікт владнати. Будь-який конфлікт може бути владнано шляхом широкого обговорення з колегами або без такого обговорення, якщо воно не є необхідним. Неприпустимо робити будь-який конфлікт надбанням третіх осіб чи інших організацій. Обговорення конфліктів можливе на зборах творчого колективу, виробничих нарадах, зборах первинної журналістської організації, засіданнях комісії з журналістської етики при первинній організації НСЖУ.

Внесення змін та доповнень до РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ здійснюються в письмовій формі та затверджується на спільних зборах Трудового колективу КП «Телекомпанія Умань» та Редакційної ради.

Звіт 2018

Top